Іконопис Західної України ХІІ-ХV ст.

1 400
Код товару: 09720
Обкладинка: Тверда
Опис товару

Двотомна монографія “Іконопис Західної України” є найбільшою науковою працею вченого-богослова, написаною на основі його багаторічного дослідження західноукраїнських ікон. Перша книжка, в якій проаналізовані іконописні пам’ятки ХІІ—ХV століть, удостоєна 1991 року премії імені Іларіона та Віри Свєнціцьких від Науково-мистецької фундації імені митрополита Андрея Шетицького при Національному музеї у Львові. У другій книжці монографії, написаній у першій половині 1990-х років, о. Володимир Ярема аналізує українське сакральне малярство ХVІ століття — той період, коли в ньому востаннє домінувала візантійська основа, адже у наступному столітті іконопис дедалі більше підпадає під вплив західноєвропейського малярства.
У своєму дослідженні автор розглядає практично всі відомі йому іконописні пам’ятки, збережені переважно в музеях України, Словаччини та Польщі, аналізуючи їх за іконографічними і стилістичними та часовими ознаками. Велику увагу приділяє богословській програмі та конструкції тогочасного іконостасу, окреслює найбільші іконописні майстерні ХVІ століття і простежує стилістичні зміни у діяльності майстрів впродовж 100 років, для порівняння наводячи пам’ятки ХVІІ століття.
Текст супроводжується багатим ілюстративним матеріалом, досі не представленим у такій повноті в жодному виданні. Багато ікон публікується вперше. Книжка доповнена комплектом кольорових таблиць, підготовлених упорядником.